Vei og parkering


Tomter


Kabelfremføring


Fjernvarme


Vann og Avløp


Transport


 
Tune Graveservice er en allsidig totalleverandør av maskinelle tjenester. Det innebærer at vi står for hele prosjektet fra planlegging og søknad om nødvendige tillatelser, til ferdigstillelse av anlegget klart til bruk.

Våre dyktige ansatte har bred erfaring og en variert og moderne maskinpark. De fleste oppgaver løser vi derfor selv, men for mer spesielle ting leier vi inn underleverandører. Asfaltering, fjellsprenging og gartnerarbeider er eksempler på oppgaver vi ofte overlater til våre dyktige underleverandører.

Vi har selvsagt alle nødvendige tillatelser og sertifiseringer som kreves for vår virksomhet. I tillegg legger vi stor vekt på at vår virksomhet skal være miljøvennlig og sikker.
 

Org.nr: 942 435 533
Tlf: 69 11 32 70
kontakt@tunegraveservice.no
Copyright (c) 2016 Tune Graveservice AS.