Vei og parkering


Tomter


Kabelfremføring


Fjernvarme


Vann og Avløp


Transport


Vei og parkering

 
Vei og parkering, ofte betegnet som kommunaltekniske anlegg er en stor del av vår virksomhet. Vi sørger for utskifting av masser og et solid bærelag. Vi legger grøfter og drenering, og sørger for optimal avrenning av nedbør og smeltevann. Asfaltering og legging av kantsten og lignende gjøres ofte av våre dyktige underleverandører.

Vi graver grøfter og legger rør, setter ned kummer og sluk. Det er viktig å sørge for optimal avrenning av nedbør og smeltevann.
 

Org.nr: 942 435 533
Tlf: 69 11 32 70
kontakt@tunegraveservice.no
Copyright (c) 2016 Tune Graveservice AS.