Vei og parkering


Tomter


Kabelfremføring


Fjernvarme


Vann og Avløp


Transport


Tomter

 
En viktig del av vår virksomhet er utgraving og opparbeidelse av tomter for nybygg og tilbygg. Her utfører vi alt fra fjellsprenging og fjerning av vegetasjon til ferdig opparbeidete utearealer.

Dette kan omfatte følgende oppgaver:
Utgraving, sprenging og utskifting av masse.
Opparbeidelse og asfaltering av veier og parkeringsplasser
Grøfting og drenering
Legging av vann- og avløpsledninger
Legging av kabler for strøm og telekommunikasjon.
Planering og oppretting av tomter
Stabilisering av byggegrunn
Muring av støttemurer
Planering og opparbeidelse av grøntarealer
 

Org.nr: 942 435 533
Tlf: 69 11 32 70
kontakt@tunegraveservice.no
Copyright (c) 2016 Tune Graveservice AS.