Vei og parkering


Tomter


Kabelfremføring


Fjernvarme


Vann og Avløp


Transport


Kabelfremføring

 
Stadig flere kabler skal bort fra luftstrekk og ned i bakken. Derfor har en stor del av vår virksomhet de senere år dreid seg om graving og legging av kabler for støm, telefon og bredbånd. Spesielt har vi hatt mange oppdrag med legging av fiberoptisk kabler for telekommunikasjon. Her benytter vi oss ofte av vertikalboring. Dette er gjennomføring av rør og kabler under vei uten oppgraving og stenging av veier.
 

Org.nr: 942 435 533
Tlf: 69 11 32 70
kontakt@tunegraveservice.no
Copyright (c) 2016 Tune Graveservice AS.