Vei og parkering


Tomter


Kabelfremføring


Fjernvarme


Vann og Avløp


Transport


Fjernvarme

 
Fjernvarmeanlegg er et område vi etterhvert har fått god erfaring med. Vi har fullført flere store prosjekter, blant annet på østsiden i Fredrikstad. I Mars 2013 satte vi i gang med et større anlegg i Mysen som skal gi varme til flere store bygg i sentrumsområdet.
 

Org.nr: 942 435 533
Tlf: 69 11 32 70
kontakt@tunegraveservice.no
Copyright (c) 2016 Tune Graveservice AS.